Geld voor jeugd en jongerenwerker in Voorhof

De opening van de Buurtmarkt trekt meteen al de aandacht. Want Christina Terpstra (“Ik doe het nu sinds 2011”) draagt letterlijk het voorzittersstokje over aan haar opvolger, Cor Gordijn. Applaus. “Wij hebben het al een stuk makkelijker dan het vorige bestuur”, constateert hij en opent vervolgens de Buurtmarkt.

“Als de morgen is gekomen”, heft het koor de Tiereliers aan in de gymzaal. Pas tien voor half elf en nu al gaan de voetjes van de vloer.

In de bomvolle ontmoetingsruimte zijn alle tafels inmiddels bezet door maatschappelijke organisaties en politieke partijen: van Philadelphia tot de SP. De aanwezige fractieleiders krijgen van Cor en Jesse in een discussie de nodige kritische vragen voorgeschoteld. Meer voorzieningen voor de jeugd? Van links tot rechts zien de heren en dames politici mogelijkheden in Voorhof. “Want met de financiën van de gemeente gaat het iets beter”, legt Ineke van Geenen (CDA) uit. Ook verzet zij zich tegen de oneigenlijke subsidie aan Buurthuis De Vleugel.

“Maar”, wil Christina weten, “is er ook geld voor een jongerenwerker hier? Deze trein heeft namelijk een locomotief nodig.” Verschillende partijen zien ook hier mogelijkheden. Ingrid Lips (GroenLinks): “Als jullie dat willen, moet je hiervoor een plan indienen.”

Cor doet een wanhopige oproep over de defecte ventilatie: “Kijk in Godsnaam wat je voor ons kunt doen.” Hoewel niet direct beloftes volgen, geven diverse mensen toch aan dat er perspectief is op een vergoeding. Buurthuis Het Voorhof haalt weer adem.

's Middags vindt een loterij plaats met allemaal leuke cadeaus. De Tiereliers kopen massaal loten in en vallen dus ook veelvuldig in de prijzen. Maar niet alleen dat. Gezamenlijk verdubbelen ze de baromzet van vorig jaar. De penningmeester in de wolken.

Op een dag als vandaag is het buurthuis op z'n mooist.

Verslag: Jesse Budding

Sponsors